popUpDesktop
gift
Exclusive offer(s) for you

Terms & Conditions

Avail this offer now →
Campaign Banner
Stay motivated with HealthKart App Stay updated about latest health & fitness offers, freebies and more with a smart shopping experience
Getting fit is easier with the Healthkart App
HealthKart App Exclusive Features
Healthkart App Exclusive Features
Lighter and Faster App Lightning Fast App Experience a seamless shopping experience with faster checkouts
Safe & Secure Payments Safe & Secure Payments Shop with completely secure payment gateways
Safe & Secure Payments
Exclusive App Offers
Exclusive App Offers Stay Updated On-The-Go Shop for exclusive offers and deals on-the-move
Safe & Secure Payments Authentic Products Authentic products supplied through premium logistic partners
Authentic Products

All winners of our Download App contests:

S No. Contest Duration Contest Name Prize Winners
1 6th Dec, 2017 - 13th Dec, 2017 Download App Contest HealthKart Protein Rishav Jalan,******3888
2 13th Dec, 2017 - 20th Dec, 2017 Download App Contest MuscleBlaze Gym Kit Neeraj Makhija,******3148
3 20th Dec, 2017 - 27th Dec, 2017 Download App Contest Gym Kit

Mohit Pandey,******5820

Jyoti Panigrahi,******5097

Sandeep Raina,******5207

Himanshu Gupta,******4667

Geet Minocha,******6724

Ambrish Vadodaria,******2233

Aditya Gupta,******7762

4 27th Dec, 2017 - 3rd Jan, 2018 Download App Contest Protein Shake

Sumit Lama,******4702

Prateek Mahapatra,******2353

Mohit Oad,******7009

Shivam Gupta,******9539

Sachin Suresh,******8424

Nischal,******0516

Himanshu,******6106

Satish Mhatre,******8289

Bhupendra Bhardwaj,******5930

Souvick Sarkar,******4004

Teja Peddeti,******9494

Abhishek Pandey,******1038

Harsh Pratap Singh,******0386

Vinayak Isave,******5970

Aditya Dutt,******6546

Saiteja,******6156

Beant Kaur,******3616

Bhavik Dewani,******5633

Prakhenjit Gogoi,******5451

Pritpal Singh,******5782

Jagesh Patel,******5783

5 3rd Jan, 2018 - 10th Jan, 2018 Download App Contest Muscleblaze Protein Bar

Sunil,******6882

Sudipta Naik,******9157

Shivani Chopra,******0050

Avichal Baldua,******3638

Kapish Kumar,******4619

Ritik Trikha,******7347

Purnima Srivastava,******7062

6 10th Jan, 2018 - 17th Jan, 2018 Download App Contest MB Hi-Protein Bar 12 Pcs box

Vivek Kumar Tiwari,******5561

Harsha Vardhan,******3349

Himanshu Yadav,******0608

Akshay Vijayan,******8262

Anish Kaushik,******0786

Abrar Mohammad Khan,******7278

Abantika Saha,******7222

7 17th Jan, 2018 - 24th Jan, 2018 Download App Contest Sports Accessories

Keshav Kumar,******6383

Subodh Ruikar,******5774

Mayank Bajaj,******0005

Vipin,******7077

Sanjay Chib,******7890

Kumar Varun,******1248

Abhishek,******3866

Niranjan Devidas,******3309

Venu M S,******3322

Hitesh,******9569

Ankur Singh,******3275

Raj Sidapara,******4084

Ayyappan,******7517

Ratan Choudhary,******7018

Shrikant,******0592

Dilip Kumar,******7833

Charandeep Singh,******7355

Sudhanshu Singh,******5770

Litu,******4472

Vishal Vane,******3739

Hrishikesh Kumar,******1713

Surendra Pullagura,******4671

Amey Desai,******6095

Prabodh Kumar Acharya,******5533

Aditya Yadav,******0993

Jasveer,******0950

Harvin,******0099

Atul Dhama,******2362

Meenakhi mohanty,******9521

Benhur Davies,******6345

Sumit Rajpoot,******6983

Karan,******4243

Hrishikesh Thopte,******3450

Deepak Jain,******9393

Rohan Cr,******0757

Pranav,******0353

Jatin Sharma ,******9923

Ramesh Suthar,******1588

Jyoti Sangwan,******5214

Adil,******1366

8 24th Jan, 2018 - 31st Jan, 2018 Download App Contest Sports Accessories

Deepak,******3920

Swaraj Kondlekar,******2558

Minaz Rana,******7599

Sisir Mohapatra,******3252

Anjanikumar,******0469

Ganesh V,******0064

Mohan Yadav ,******9963

Sanket,******2331

Sourav,******5296

Samik Biswas,******3130

Ash Vishwa,******2946

Abijeet Roy,******6856

Avinash Damodar,******4234

Ismail,******2449

Akash,******8775

Sahil Thakur,******4302

Sravani,******7903

Vinay Verma,******8089

Akshay,******4651

Rohan Totlani,******3634

Nitnesh Mishra,******7605

Sahil Pandita,******1790

Biju Mathew,******3342

Aniruddh Trivedi,******6906

9 31st Jan, 2018 - 7th Feb, 2018 Download App Contest Multi Gold

Sudhanshu Singh,******5770

Litu,******4472

Anooru Sarathi Singh Rajawat,******5996

Asha Harbola,******5509

Harish Saini,******9927

Ayush Kumar,******8329

Nishu. S,******0347

10 7th Feb, 2018 - 14th Feb, 2018 Download App Contest Ultra Omega

Amit Chilana,******5727

Mayank Kapoor,******3610

Amit Gour,******1272

Ankush Khokhar,******6096

Rahul Saini,******8270

Sahil Soni,******1008

Mohan Reddy,******8261

11 14th Feb, 2018 - 21st Feb, 2018 Download App Contest Whey Gold

Karthikeyan,******7657

12 21st Feb, 2018 - 27th Feb, 2018 Download App Contest MB Protein Bars

Shlok mehta,******5717

Amit Deshmukh,******5351

vishal chauhan,******6072

Mohit,******9382

Toran bole,******1422

Vipin Kumar Mandal,******9679

Akshay Bhardwaj,******6221

Inderpal Singh,******8920

Subham,******2468

Prem bahadur hamal,******4378

Partha Nath,******5542

Akash Dhus,******1471